מסוף נותני שירות עמותת עלה – עמותת עלה

נותני שירות בפרויקט למידה נגישה יכולים להיכנס בקישור הבא למסוף נותני השירות על מנת ליצור ולחתום על דוחות חודשיים ולדווח מפגשים.

מסוף נותני שירות