אגרת מנכ"ל המרכז לעיוור – מס 24 – עמותת עלה

שלום לכל החברים,

בדרך כלל אגרת המנכ"ל אינה מתפרסמת בתכיפות כזו, אולם מאחר שבשבוע שעבר היינו בבית המשפט העליון (בשבתו כבג"ץ) אני חושב שמן הראוי לעדכן את אלו שלא הגיעו ולא התעדכנו עד כה.

כזכור, בשבוע שעבר התקיים דיון בבג"ץ בעתירת המרכז לעיוור בישראל, שעוסקת באפלייה שנובעת מהשוני בגובה דמי הליווי שמוענקת לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה וקצבת הניידות המוענקת לאנשים עם מוגבלות בגפיים תחתונות, מחוסרי הרכב. לטענתנו השוני במוגבלות אינו מצדיק את הפער בגמלאות, משום שהתוצאה התפקודית ומטרות הגמלאות זהות.

המדינה, הביעה עמדתה, בכתב ובעל פה, במהלך הדיון, שזו לא העת לקבל החלטה בנושא מאחר שצוות בין משרדי יושב ודן בסוגיות שקשורות לנושא, לרבות הרחבת קהל הזכאים, קביעת כלי הערכה לזכאות והערכת עלויות של שינוי החלטות בתחום זה. נציגת המדינה אף הסבירה להרכב השופטים, שבכל מקרה, מאחר שמדובר בממשלת מעבר המדינה אינה יכולה לקבל החלטות כל כך מורכבות וגם אחרי שהצוות הבין משרדי יסיים את עבודתו יהיה עליו לפרסם מסקנותיו להערות הציבור, לדון בהערות אלו, לגבש הצעה לשרים שימונו, השרים יצטרכו לגבש את עמדתם ולהחליט על דרך יישום המדיניות החדשה, יתכן שידרשו תיקוני חקיקה, משא ומתן בין האוצר למוסד לביטוח לאומי והכל תוך התחשבות במגבלות תקציב המדינה ומשמעותן.

מי שנכח באולם לא יכול היה שלא להתרשם מכך שהרכב השופטים לא אהב את העמדה שהציגה המדינה וניתן היה להעריך שהוא מבקש לסיים את הפרשה אחת ולתמיד. הרכב השופטים הקשה על המדינה התייחס לכל הנקודות שהעלתה בחוסר נחת.

בצעד חריג, התיר לי הרכב השופטים לפנות אליו ישירות ולהציג בפניו את אמירת הציבור באופן ישיר. ואכן, פניתי אל הרכב השופטים במילים פשוטות והצגתי בפניהם את רחשי הלב של קהילתנו. אני מקווה שעשיתי זאת בצורה מכבדת וכי דבריי נשמעו על ידם וישפיעו על החלטתם.

בתום הדיון החליט ההרכב שהוא ידון בנושא ויקבל החלטה או פסק דין. משמעות הדברים היא שיתכן שתתקבל על ידי ההרכב החלטה שתיתן למדינה ארכה נוספת להביע עמדה חדשה או להציג נתונים משמעותיים בעיניה, אך גם יתכן שהרכב השופטים יקבע פסק דין שיורה למדינה לפעול בדרך מסויימת, לתיקון העוול המתמשך כלפי אוכלוסייתנו.

זה הזמן "להחזיק אצבעות" ולקוות לפסיקה שתעשה עמנו צדק, אני אופטימי לאחר הדיון, אך שומר על זהירות שכן כל החלטה, מכל סוג, יכולה להתקבל, ועד שלא נקבלה אין לדעת באמת היכן אנו עומדים.

אני שב ומודה לכל אלו שהגיעו לדיון מכל קצוות הארץ, יש לנוכחות חשיבות רבה! אני גם מבקש להתנצל בפני אלו שהגיעו אך לא הורשו להיכנס לאולם בית המשפט, שכן מספר המקומות בו היה קטן מלהכיל את כל הקהל.

 

דברים נוספים ומצערים לידיעת הציבור.

ההסכם בין המרכז לעיוור ובין משרד הרווחה לפיו מועברים לציבור כספים בגין סבסוד ציוד עזר ובגין החזרי מס, אמור לפוג בסוף חודש דצמבר, וטרם אושר חידושו ע"י החשב הכללי באוצר. משמעות הדבר היא כבדת משקל – שכן, אם לא יחודש ההסכם, החל מהראשון בינואר 2020 לא יסובסדו מוצרים ולא יינתנו החזרי מס.

כלומר, מוצרים שנמכרים בחנות המרכז לעיוור בישראל, ימכרו במחיר מלא, בגין מוצרים שנמכרים ע"י גופים אחרים לא יינתן הסבסוד, וכן לא יינתן החזר מס בגין מוצרים מזכים שנרכשים על ידכם.

אני פועל לחידוש ההסכם אך איני יודע אם ומתי הדבר יקרה, כך שהחל מהראשון בינואר הקרוב, מוצרים בחנות המרכז ימכרו, כאמור במחיר מלא, ואנו נאסוף את הקבלות בתקווה שההסכם ייחתם במועד מאוחר יותר והסבסוד יינתן בדיעבד, כנ"ל לגבי מוצרים שירכשו בדרכים אחרות והחזרי המס.

 

עוד עלי לפנות אליכם בבקשה לסבלנות, שכן בתקופה הקרובה יתכנו שיבושים קשים בפעילות החנות. שני עובדים בחנות יסיימו את תפקידם במהלך השבועות הקרובים ועדיין לא נמצא מחליף, כך שיתכנו שעות ואולי אף ימים בהם החנות לא תהיה פעילה. אני עושה מאמץ למצוא מחליפים לעבודה תקינה ומסודרת בחנות, אך, מטבע הדברים, תהליכים כאלו אינם מתרחשים ללא שיבושים וקשיים. עמכם הסליחה.

 

בתקווה שבאיגרת הבאה אוכל להיות איש בשורות, בכל התפתחות.

 

נתי ביאליסטוק-כהן

המנהל הכללי

 

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה, הצעה ועניין, בטלפון 03-7915555 ובמייל

israelblindcenter3@ibcu.org.il

 

שלכם ובשבילכם,

המרכז לעיוור בישראל.