אי העברת דמי ליווי בינואר 2018 לחלק מנושאי תעודת עיוור – עמותת עלה

שלום,

לידיעתכם, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הוציא הודעה לפיה ישנם אנשים הזכאים לדמי ליווי לנושא תעודת עיוור אשר לא קיבלו תשלום ממשרד הרווחה בחודש ינואר 2018.

הפסקת התשלום בינואר 2018 נובעת מאי העברת מסמכים הדרושים למערכת התשלומים, מערכת חדשה שנכנסה לפעולה לאחרונה. למרות מאמצים רבים שעשה משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לאתר את הזכאים ולעדכן את פרטיהם, לא עלה בידו לאתר את כולם ומכאן נובעת אי הנעימות בנוגע להפסקת העברת דמי הליווי לזכאים.

על מנת לקבל את התשלום, יש לשלוח למנהלת שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה (רש"ט) את המסמכים הבאים:

  1. צילום ברור של תעודת הזהות כולל ספח
  2. צילום ברור של צ'ק או אישור ניהול חשבון
  3. כתובת ומספר טלפון עדכני

את המסמכים יש לשלוח דרך אחת מהאפשרויות הבאות: פקס: 025085928 או 025085932 או מייל: OrlyK@molsa.gov.il

טלפון לבירורים (בעברית, ערבית ורוסית): 03-6393938

לידיעתכם,

המרכז לעיוור בישראל

רח' דוד חכמי 10, ת.ד. 16643 תל אביב 61166.

טל' 03-7915555, פקס- 5423711- 03. אתר המרכז- www.ibcu.org.il