מענה במשרד הרווחה בנושא מימוש נופש בזכאות – עמותת עלה

16.11.2017

שלום,

אדם הנושא תעודת עיוור זכאי, בתנאים מסוימים, אחת לשנה לסבסוד ולהשתתפות של משרד הרווחה במימון הנופש, על פי הוראות התע"ס. האחריות למימוש הזכאות מצויה כיום בלעדית בידי משרד הרווחה, הן בהיבט מימון הנופש והן בהיבט הקשר השוטף לטיפול בפניה, שליחת הטפסים וכו'.

מזה מספר חודשים שבמשרד הרווחה לא ניתן מענה בנושא הנופש, ופניות רבות בנושא הגיעו בנושא לפניות הציבור של המרכז לעיוור. אנו מודעים לכך שאנשים רבים ממתינים חודשים ארוכים ללא מענה של הגורמים בשירות לעיוור, לא במייל ולא בטלפון.

כל ניסיונותינו להתערב בנושא בדרכים המקובלות עד כה טרם צלחו. אנו מבטיחים לכם כי נמשיך לפעול כדי לפתור את הבעיה עבור אנשי הקהילה ונעדכן בהמשך.

עדכון מתאריך ה- 20.11.2017

פרסמנו הודעה בדבר עיכובים בהעברת כספי ההשתתפות בנופש של משרד הרווחה. מסתבר, שבשל הלחץ ההתדיינות שלנו עמם בשבועות האחרונים, לקח המשרד ברצינות את נושא וביצע פעולות לזירוז העברת הכסף. הוחלפה העובדת שטיפלה בדבר ואת הטיפול בנושא לקחה על עצמה עובדת אחרת, במלוא הרצינות.

להבנתנו, מרבית האנשים כבר קיבלו לחשבונם את סכומי ההשתתפות, ואלו שטרם קיבלו, יקבלו בזמן הקרוב, בכפוף להשלמת חומר שחסר בידי המשרד. אנו העברנו מידע לאגודות בדבר אלו שידוע לנו, שמסמכים חסרים בעניינם.

אם כן, הודעתנו התקיפה הייתה מוקדמת מדי ונראה שדברים באים על מקומם בשלום. תודה לצוות השירות על התגייסות, מאוחרת משהו, אבל משמעותית, לסיום הפרשה.

המרכז לעיוור בישראל

רח' דוד חכמי 10, ת.ד. 16643 תל אביב 61166.

טל' 03-7915555, פקס- 5423711- 03. אתר המרכז- www.ibcu.org.il