דרוש/ה עו"ד לנציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – עמותת עלה

תואר המשרה: ממונה תביעה מחוזית א2-א4

מס' משרה: 81009758

 מספר משרות: 1

יחידה: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

עיר:ירושלים

רחוב:ירמיהו 37

תחילת העסקה: ינואר 2017 בכפוף לסיווג ביטחוני ומילוי טפסי קליטה

תקופת העסקה: שלושה חודשים  (עם אפשרות לחצי שנה)

הקף המשרה:  משרה מלאה

תיאור תפקיד:

סיוע למפקח המחוז בביצוע הוראות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח, 1998  ותקנותיו וכן חוקים רלוונטיים נוספים.

ריכוז עבודת התביעה במחוז, ובכלל זה הכנת סיכומים ודוחות על טיפול בתלונות תביעות אזרחיות וכתבי אישום, הרשעות ועילות לאי הגשת כתבי אישום, הכנת חוות דעת ותזכורות הנוגעים לתחום האחריות.

הדרכה, ייעוץ וסיוע, למשפטנים שבאחריותו, בהגשת תביעות, ייזום/ת הכשרות ועדכונים.

קיום קשר עם גורמים מקצועיים ומנהליים רלוונטיים ותיאום פעילות.

ניסוח כתבי אישום במחוז, הגשת תביעות אזרחיות, הכנת תיקים וחוות דעת משפטיות, הופעה

בבתי משפט, בתי דין וועדות שונות, בירושלים ובכל מקום אחר בארץ, לפי צרכי העבודה ובהתאם לקביעת הממונה.

ניסוח חקיקה בהתאם לצורך.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישת הממונה.

 רישות סף

***************

השכלה: תואר אקדמי במשפטים

רישיונות:

רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין

ניסיון בעבודה משפטית (למעט תקופת ההתמחות):

בעלי ובעלות תואר ראשון – חמש שנים

לבעלי ובעלות תואר שני –  ארבע שנים   לתואר שני או שלישי במשפטים,

או באחד האשכולות המפורטים מטה בהערות

מתוך כלל שנות הנסיון, נדרש נסיון מוכח של שלוש שנים

לפחות בהופעות אינטנסיביות בבתי משפט

דרישות רצויות:

תינתן עדיפות לבעלי היכרות עם נושא המוגבלויות בארץ

כישורים אישיים:

מחוייבות מוכחת לקידום זכויות אדם

כושר אירגון ופיקוח

 

שפות: כושר ביטוי בכתב ובעל-פה

 

הערות:

יבדקו פניות מתאימות בלבד, וזאת על פי צרכי המשרד ושיקול דעתו.

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.

 

הגשת מועמדות:

אל YardenaF@justice.gov.il

 

תאריך אחרון להגשה: 25/11/16