הבהרה לציבור בעניין העלאת קצבת הנכות – עמותת עלה

שלום רב,

לאחרונה נפוצו שמועות לגבי "מתווה זליכה" להעלאת קצבאות הנכות, מתווה שיעלה את הקצבאות לגובה הנמוך משמעותית משכר המינימום, בפעימות מרובות לאורך שנים. עוד נאמר כי חלק ממימון העלאת הקצבאות יעשה תוך פגיעה משמעותית בזכויות הניתנות כיום לציבור הנכים, ביניהן הפחתה משמעותית או אף ביטול של ההטבות במס. תוך כדי כך נמסר כי ניתנה למתווה הסכמה של הארגונים המנהלים כיום את המאבק על השוואת קצבת הנכות לגובה שכר מינימום.

 

ככול שהשמועות בעניין מתווה זליכה נכונות, הריני להבהיר כי המרכז לעיוור אינו שותף להסכמה שמשמעותה העלאת קצבת הנכות לגובה הנמוך משכר מינימום. נקודה!

 

לא נסכים לכל פגיעה בעיקרון לפיו קצבת הנכות תושווה לשכר המינימום ולא נוותר על דרישותינו הנוספות בעניין זכויותיהם של אנשים עם עיוורון ולקויות ראייה.

 

 

נתי ביאליסטוק-כהן

המנהל הכללי

 

 

המרכז לעיוור בישראל  רח' דוד חכמי 10, ת.ד. 16643 תל אביב 61166.

טל' 03-7915555, פקס- 5423711- 03. אתר המרכז- www.ibcu.org.il