הזמנה להשתתפות במחקר באוניברסיטת חיפה – עמותת עלה

אנו מביאים לידיעתכם הודעה שהתקבלה מאוניברסיטת חיפה, בעקבות מחקר חדשני המתבצע מטעמה, וזו לשונה :

למחקר מרתק בנושא משפחות עם הורים עם מוגבלות, המתבצע בניהולה של ד"ר כרמית-נעה שפיגלמן מהחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה, אנו מחפשים משפחות בהן לאחד ההורים קיימת מוגבלות פיזית או חושית (שמיעה או ראייה) מלידה או מגיל הילדות המוקדמת (עד גיל 18), ושאחד הילדים הינו בוגר (רצוי מעל גיל 25).

שלושת בי המשפחה (שני ההורים והילד) יתבקשו להשתתף בראיון חד-פעמי אישי, שיתקיים פנים מול פנים ובו יידרשו למלא שאלונים.

משפחות שיסכימו להשתתף במחקר, יקבלו תשלום בסך של 600 ₪ למשפחה.

ניתן לשלוח את פרטי ההתקשרות למרכזת המחקר , הגב' לבנת קונופני דקלב – בפייסבוק, או באמצעות הדוא"ל: parents.disability@gmail.com

או בטלפון: 052-6442747.

 

https://www.r4you.co.il/?s=%D7%A2%D7%9D+%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA

 

המרכז לעיוור בישראל