ידיעה מאת עמותת "ששת" – עמותת עלה

שלום רב לכולם,

 

ההנהלה החדשה של ששת פועלת בחודשים האחרונים לגיבוש חזון ומטרות חדשים לעמותה שיענו על צרכי העיוורים.

כמו כן אנו פועלים לעדכון ומיסוד נהלי העמותה, עדכון רשימת החברים ושיפור כללי בתהליכי העבודה.

במסגרת זו ומתוך רצון למשוך ככל האפשר צעירים שירעננו את שורותינו, אנו בודקים היום את הרעיון של הקמת חטיבת "דור ההמשך"

שתחשב כסניף בזכות עצמו בלי קשר להתפלגות ארצית. הדבר מחייב כמובן, תיקון תקנון העמותה.

בזמן הקרוב יתמנה על ידינו אדם לטפל בחטיבת "דור ההמשך". כאשר זה יקרה, נפרסם את האפשרות להתקשר, להצטרף ולהציע רעיונות בנושא.

 

בברכה,

 

רות פריד, יו"ר העמותה

דוד אלישיב, סגן יו"ר

יוסי דניאל, גזבר

בשם הנהלת ששת