מאגר הסטודנטים של נציבות שירות המדינה – עמותת עלה

מישרת סטודנט – אפשרות לאופק תעסוקתי

נציבות שירות המדינה מודיעה על פתיחת מאגר סטודנטים לצורך איוש מהיר של משרות סטודנט.

מישרת הסטודנט מהווה הזדמנות ייחודית עבור הסטודנט להשתלב בעבודה משמעותית במקצוע אותו הוא לומד ובהיקף חלקי המשתלב עם לימודיו. מישרת הסטודנט מיועדת לכל סטודנט שיש לו אופק לימודי של שנה וחצי, בתואר ראשון או שני.

חשוב לציין כי נציבות שירות המדינה החליטה באופן תקדימי לאפשר לסטודנטים העובדים במשרות סטודנט, אשר צברו ניסיון והוכיחו עצמם במסגרת תקופת העסקתם במשרדי הממשלה  להגיש  מועמדותם למכרזים פנימיים /בין-מישרדיים בכלל שירות המדינה בכפוף לעמידה בתנאים שייקבעו כעבור 18 חודשי עבודה ובתנאי שהיקף מישרתם אינו פוחת מ-96 שעות בחודש.

החלטה זו הינה משמעותית ביותר כיון שהיא הופכת את מישרת הסטודנט לגשר עבור הסטודנט להשתלב בעבודה  בשירות המדינה עם אופק תעסוקתי. אין ספק שיש בהחלטה זו  הזדמנות מיוחדת עבור סטודנטים עם מוגבלות. יודגש, כי הזכאות תסתמך על הליך מותנה ומקדים הכולל הערכת עובד לסטודנט המועסק ובחינת התאמתו כפי שיפורט בהנחיה אשר תפורסם בעתיד

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בוחן בימים אלה בעבודת מטה משותפת עם  נציבות שירות המדינה  את האפשרויות לקדם סטודנטים עם מוגבלות לתוך המאגר ובדרך זאת לפתוח בפניהם את ההזדמנות להשתלב בשירות המדינה.

כדי להכלל במאגר הסטודנטים על הסטודנטים  להגיש מועמדות מקוונת באתר הנציבות. הסטודנטים אשר יגישו מועמדות יעברו את השלבים הבאים:

  • מיון קוגנטיבי ע"י מכוני מיון חיצוניים
  • בדיקת עמידה בתנאי סף לצח שעבר את המיון בהצלחה
  • קליטה במאגר

אנו קוראים לכם להביא מידע זה בהקדם לידיעת סטודנטים עם מוגבלות ולדרבן אותם להגיש את מועמדותם למיכרז על מנת שיכללו במאגר הסטודנטים. שיבוץ למשרת סטודנט ייעשה רק מתוך המאגר !

פרטי המכרז הינם:

מספר המיכרז 46914

תום מועד ההרשמה 30.4.17

https://ejobs.gov.il/gius(bD1oZSZjPTI4MA==)/tender/application.do?PARAM=cmNmdHlwZT1waW5zdCZwaW5zdD0wMDUwNTZCRjU5QjcxRUQ3ODJBQzlBMDY5OTFFQTBGMA%3d%3d

למידע נוסף ניתן לפנות לתרצה בר-חיים, במטה לשילוב אנשים עם מוגבלות

Mate.shiluv@gmail.com, 054-6719600