מועמדות לוועדת מומחים בנושא נגישות אתרי אינטרנט – עמותת עלה

שלום,

חברים מהקהילה, בעלי ידע ומומחיות רלוונטיים, מוזמנים להגיש מועמדות לוועדת המומחים 810101 של מכון התקנים הישראלי שתעסוק בין היתר בהכנת הרוויזיה לתקן הישראלי ת"י 5568 – קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט. ועדת מומחים זו תבוא במקום ועדת המומחים 210107 והרכבה ייקבע ע"י הוועדה הטכנית החדשה 8101 (נגישות באינטרנט), הצפויה להתכנס במהלך חודש דצמבר.

המרכז לעיוור מעודד אנשים מהקהילה העומדים בקריטריונים להתמודד על מקום בוועדות המומחים, על מנת להבטיח את הייצוג שלנו ושל צרכינו בהן. במידה וייבחר לוועדות אדם מהקהילה, המרכז לעיוור ישתף עמו פעולה ויתמוך בו על מנת לוודא שיוכל לעמוד בתפקידו ולייצג את צרכי הקהילה.

לפרטים והגשת מועמדות לחצו כאן

בברכה,

המרכז לעיוור בישראל

רח' דוד חכמי 10, ת.ד. 16643 תל אביב 61166.

טל' 03-7915555, פקס- 5423711- 03. אתר המרכז- www.ibcu.org.il