מכרז לאגף שומת מקרקעין – מנהל/ת תחום ארצי – עמותת עלה