מכרז למשרה במערך הביקורת על התביעה – עמותת עלה

המשרה יעהמשרה מיועדת לעורכי דין והיא יעודית לאנשים עם מוגבלות.

 

תאור התפקיד: שותפות בקידום ייעוד נציבות הביקורת ומטרותיה. סיוע בביצוע תהליכי הביקורת בקרב היחידות המבוקרות ע"י הנציבות, ובבירור פניות הציבור, בהתאם לתכנית העבודה היחידתית ולהנחיות הממונים עליו. עבודה על פי מתודולוגיה מערכתית מובנית, שותפות בביצוע אבחונים ארגוניים, תוך איסוף המידע המשפטי הנדרש לביצוע האבחונים ותוך ניתוח המידע. סיוע בגיבוש ממצאי האבחונים וההצעות לשיפור לכדי דו"חות ביקורת מובנים, בהתאם לדרישת הנציב/ה. סיוע בניסוח חוות הדעת הנוגעות לביקורת ולפניות הציבור. קיום קשרי עבודה עם היחידות המבוקרות, במסגרת ביצוע תהליכי האבחון ובמסגרת ליווי תהליכי התיקון. סיוע בארגון ותיאום של הפעילויות השונות. עבודה בשיתוף פעולה עם צוות העובדים במחלקות הנציבות כולה. ביצוע תפקידים נוספים בהתאם לצורך ולהנחיית הממונים.

 

לפרטים המלאים אודות המכרז והגשת מועמדות לחצו כאן