משרד הרווחה – שימוש באמצעים טכנולוגיים לאנשים עם מוגבלות בימי הקורונה – עמותת עלה