משרה בשירות המדינה – עמותת עלה

שלום,

התפרסם מכרז למשרה חדשה בשירות המדינה, המיועדת לאנשים עם מוגבלות (מצ"ב):

עוזר/ת ראשי/ת (ייעוץ משפטי) במשרד להגנת הסביבה בחיפה. מס' מכרז פומבי  49649 – תאריך אחרון להגשת מועמדות: 20/08/2017.

מצ"ב תיאור התפקיד ודרישות נוספות. מועמדות למכרזים יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס המקוונת של נציבות שירות המדינה בכתובת: https://ejobs.gov.il/gius לפרטים נוספים  ולקבלת מענה לשאלות/הבהרות  ניתן לפנות למרכז השירות של אגף בכיר בחינות ומכרזים באמצעות צ'אט http://chat.bynetos.co.il/chat/rchat.aspx או במיילnetzivotservice@bynetos.co.il

 

למשרת עוזר/ת ראשי/ת (ייעוץ משפטי) במשרד להגנת הסביבה בחיפה לחצו כאן

 

 

בברכה,

 

המרכז לעיוור בישראל

רח' דוד חכמי 10, ת.ד. 16643 תל אביב 61166.

טל' 03-7915555, פקס- 5423711- 03. אתר המרכז- www.ibcu.org.il