משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות – עמותת עלה

שלום,

מצ"ב פרטי משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות:

 

מס' מכרז

משרה דירוג משרד/ יחידה מיקום

מועד תום הרשמה

55712

מרכז/ת (התקשרויות ותקציב)

למעבר למכרז לחץ כאן

011 מח"ר משרד החינוך ירושלים

31.05.2018

55758

מרכז/ת – מרכז/ת בכיר/ה (ביקורת פנימית)

למעבר למכרז לחץ כאן

011 מח"ר משרד להגנת הסביבה ירושלים

31.05.2018

55820

מרכז/ת בכיר/ה (רגולציה ופרוייקטים)

למעבר למכרז לחץ כאן

011 מח"ר משרד המדע הטכנו' תרבות וספורט ירושלים

04.06.2018

מועמדות למכרז זה ולכלל המכרזים הפומביים בשירות המדינה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס המקוונת של נציבות שירות המדינה.

לכניסה למערכת המקוונת לחצו כאן

לקבלת מענה לשאלות ולקבלת מידע, ניתן לפנות למרכז השירות של אגף בכיר בחינות ומכרזים בצ'אט

לכניסה לצ'אט לחצו כאן או במיילnetzivotservice@bynetos.co.il (אין לשלוח קו"ח למייל זה).

בתודה מראש,

יחידת איתור וגיוס מועמדים

נציבות שירות המדינה