משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות – עמותת עלה

שלום,

מצ"ב פרטי משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות:

מס' מכרז משרה דירוג משרד/ יחידה מיקום מועד תום הרשמה
52745 רכז/ת בכיר/ה (הוצאות ותשלומים)

לכניסה למכרז לחצו כאן

001מינהלי משרד החינוך ירושלים 08.01.2018
52795 מרכז/ת בכיר/ה ניתוח והפעלת מע' ביומטריות

לכניסה למכרז לחצו כאן

011מח"ר משרד הפנים ירושלים 08.01.2018
52805 רכז/ת בכיר/ה (אכיפה וגבייה)

לכניסה למכרז לחצו כאן

001מינהלי רשות האכיפה והגבייה מרכז 08.01.2018

מועמדות למכרז זה ולכלל המכרזים הפומביים בשירות המדינה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס המקוונת של נציבות שירות המדינה.

לכניסה למערכת המקוונת לחצו כאן

לקבלת מענה לשאלות ולקבלת מידע, ניתן לפנות למרכז השירות של אגף בכיר בחינות ומכרזים בצ'אט

לכניסה לצ'אט לחצו כאן או במיילnetzivotservice@bynetos.co.il (אין לשלוח קו"ח למייל זה).

 

הצלחה רבה למתמודדים,

המרכז לעיוור בישראל

רח' דוד חכמי 10, ת.ד. 16643 תל אביב 61166.

טל' 03-7915555, פקס- 5423711- 03. אתר המרכז- www.ibcu.org.il