משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות – עמותת עלה

שלום,

מצ"ב פרטי משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות:

מס' מכרז

משרה דירוג משרד/ יחידה מיקום

מועד תום הרשמה

53604

ראש/ת ענף-מרכז/ת בכיר/ת (סטטי' כלכלית)

לכניסה למכרז לחצו כאן

011 מח"ר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ירושלים

18.02.2018

53609

ראש/ת ענף – מרכז/ת בכיר/ה (סטטי' חברתית)

לכניסה למכרז לחצו כאן

011 מח"ר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ירושלים

18.02.2018

53615

מזכיר/ה (פרקליטות)

לכניסה למכרז לחצו כאן

001 מינהלי משרד המשפטים תל אביב

18.02.2018

53672

עוזר/ת מרכז שרותים טכניים ב' (פקיד מוקד)

לכניסה למכרז לחצו כאן

001 מינהלי בית חולים אברבנאל תל אביב

20.02.2018

53674

מנהל/ת ענף בטיחות וגיהות

לכניסה למכרז לחצו כאן

012 מהנדסים בית חולים אברבנאל תל אביב

20.02.2018

53776

מנהל/ת מדור (רישום מקרקעין)

לכניסה למכרז לחצו כאן

001 מינהלי משרד המשפטים ירושלים

25.02.2018

53823

ממונה (ועדות)

לכניסה למכרז לחצו כאן

011 מח"ר מנהל התכנון ירושלים

26.02.2018

 

מועמדות למכרז זה ולכלל המכרזים הפומביים בשירות המדינה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס המקוונת של נציבות שירות המדינה.

לכניסה למערכת המקוונת לחצו כאן

לקבלת מענה לשאלות ולקבלת מידע, ניתן לפנות למרכז השירות של אגף בכיר בחינות ומכרזים בצ'אט

לכניסה לצ'אט לחצו כאן או במיילnetzivotservice@bynetos.co.il (אין לשלוח קו"ח למייל זה).

בתודה מראש,

 –

יחידת איתור וגיוס מועמדים

נציבות שירות המדינה