משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות – עמותת עלה

שלום,

מצ"ב פרטי משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות:

מס' מכרז

משרה דירוג משרד/ יחידה מיקום

מועד תום הרשמה

54149

רכז/ת לשכה בכיר/ה (א')

למעבר למכרז לחצו כאן

001 מינהלי רשות המסים בישראל – מס הכנסה תל אביב

13.03.2018

54172

עוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)

למעבר למכרז לחצו כאן

021 משפטנים רשות המסים בישראל – מס הכנסה ירושלים

13.03.2018

מועמדות למכרז זה ולכלל המכרזים הפומביים בשירות המדינה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס המקוונת של נציבות שירות המדינה.

לכניסה למערכת המקוונת לחצו כאן

לקבלת מענה לשאלות ולקבלת מידע, ניתן לפנות למרכז השירות של אגף בכיר בחינות ומכרזים בצ'אט

לכניסה לצ'אט לחצו כאן או במיילnetzivotservice@bynetos.co.il (אין לשלוח קו"ח למייל זה).

בתודה מראש,

יחידת איתור וגיוס מועמדים

נציבות שירות המדינה