משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות – עמותת עלה

שלום,

מצ"ב פרטי משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות:

מס' מכרז

משרה דירוג משרד/ יחידה מיקום

מועד תום הרשמה

54533

מנהל/ת תחום (שרותי מינהל האוכלוסין יהודה

למעבר למכרז לחצו כאן

011 מח"ר רשות האוכלוסין וההגירה ירושלים

29.03.2018

54622

רכז/ת בכיר/ה (אכיפה וגבייה)

למעבר למכרז לחצו כאן

001 מינהלי רשות האכיפה והגבייה ירושלים

11.04.201

 

מועמדות למכרז זה ולכלל המכרזים הפומביים בשירות המדינה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס המקוונת של נציבות שירות המדינה.

לכניסה למערכת המקוונת לחצו כאן

לקבלת מענה לשאלות ולקבלת מידע, ניתן לפנות למרכז השירות של אגף בכיר בחינות ומכרזים בצ'אט

לכניסה לצ'אט לחצו כאן או במיילnetzivotservice@bynetos.co.il (אין לשלוח קו"ח למייל זה).

בתודה מראש,

יחידת איתור וגיוס מועמדים

נציבות שירות המדינה