משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות – עמותת עלה

שלום,

מצ"ב פרטי משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות:

מס' מכרז משרה דירוג משרד/ יחידה מיקום מועד תום הרשמה
54700 מנהל/ת תחום (כלכלה)

למעבר למכרז לחצו כאן

011 מח"ר משרד האנרגיה ירושלים 26.04.2018
54773 מנהל/ת תחום (חיים בקהילה)

למעבר למכרז לחצו כאן

011 מח"ר משרד המשפטים ירושלים 20.04.2018

 

מועמדות למכרז זה ולכלל המכרזים הפומביים בשירות המדינה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס המקוונת של נציבות שירות המדינה.

לכניסה למערכת המקוונת לחצו כאן

לקבלת מענה לשאלות ולקבלת מידע, ניתן לפנות למרכז השירות של אגף בכיר בחינות ומכרזים בצ'אט

לכניסה לצ'אט לחצו כאן או במיילnetzivotservice@bynetos.co.il (אין לשלוח קו"ח למייל זה).

בתודה מראש,

יחידת איתור וגיוס מועמדים

נציבות שירות המדינה