משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות – עמותת עלה

שלום,

מצ"ב פרטים אודות  משרות  חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות :

מס' מכרז

משרה דירוג משרד/ יחידה מיקום מועד תום הרשמה למי מיועד

52252

פקיד/ה מקצועי/ת בכיר/ה (גביה ואכיפה),

למכרז לחצו כאן

001 מינהלי

רשות המסים בישראל- מכס ומע"מ

דרום

18.12.2017

מיועדת לאנשים עם מוגבלות

52363 רכז/ת לשכה בכירה א',

למכרז לחצו כאן

001 מינהלי משרד לנושאים אסטרטגיים תל-אביב 20.12.2017

מיועדת לאנשים עם מוגבלות

מועמדות למכרז זה ולכלל המכרזים הפומביים בשירות המדינה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס המקוונת של נציבות שירות המדינה.

לכניסה למערכת המקוונת לחצו כאן

לקבלת מענה לשאלות ולקבלת מידע, ניתן לפנות למרכז השירות של אגף בכיר בחינות ומכרזים בצ'אט

לכניסה לצ'אט לחצו כאן או במיילnetzivotservice@bynetos.co.il (אין לשלוח קו"ח למייל זה).

 

תודה מראש,

 

יחידת איתור וגיוס מועמדים

אגף בכיר בחינות ומכרזים

נציבות שירות המדינה