משרות חדשות לאקדמאים בשירות המדינה – עמותת עלה

שלום,

מצורפים בזה פרטי משרות חדשות לאקדמאים בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות:

 

מס' מכרז משרה דירוג משרד מיקום מועד תום הרשמה
50149 מזכיר בימ"ש, לפרטים נוספים לחצו כאן 001 מינהלי הנהלת בתי המשפט ראשל"צ 17.09.2017
50185 סוקר/ת עסקים בתל אביב, לפרטים נוספים לחצו כאן 001 מינהלי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תל-אביב 18.09.2017

 

מועמדות למכרז זה ולכלל המכרזים הפומביים בשירות המדינה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס המקוונת של נציבות שירות המדינה. לכניסה למערכת המקוונת לחצו כאן

לקבלת מענה לשאלות ולקבלת מידע, ניתן לפנות למרכז השירות של אגף בכיר בחינות ומכרזים בצ'אט

לכניסה לצ'אט לחצו כאן או במיילnetzivotservice@bynetos.co.il (אין לשלוח קו"ח למייל זה).

 

בברכה,

 

המרכז לעיוור בישראל

רח' דוד חכמי 10, ת.ד. 16643 תל אביב 61166.

טל' 03-7915555, פקס- 5423711- 03. אתר המרכז- www.ibcu.org.il