משרות סטודנטים במשרד המשפטים – עמותת עלה

למשרד המשפטים – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות דרושים/ות סטודנטים/ות

מקום העבודה:

2 משרות – משרד המשפטים , רח' ירמיהו 37 ירושלים, מגדלי הבירה.

מסגרת שעות:

עד 96 שעות בחודש

תיאור התפקיד:

סיוע למפקחי נציבות השוויון ככל הדרוש לקידום מימוש חקיקת הנגישות בישראל.

העבודה כרוכה באיתור מידע, איסוף מידע באמצעים מגוונים לרבות מביקורים בשטח, שיחות טלפוניות, שימוש באינטרנט, משלוח מכתבים וכיוב'

ניהול מעקב אחר התקדמות תהליכי הנגשה, תיעוד בתוכנות מחשב ייעודיות.

הפצת ידע אודות החובות המשתמעות מחוק השוויון בקרב גורמים שייקבעו.

תקופת העסקה: מיידי – לתקופה של שנה. בכפוף לסיווג ביטחוני ומילוי טפסי קליטה.
דרישות : סטודנט /ית לתואר ראשון (לא ראשון נוסף) החל משנה ב' לתואר.

תינתן עדיפות לסטודנטים עם מוגבלות.

קורות חיים + אישור סטודנט במוסד להשכלה גבוהה שנה שניה ומעלה יש לשלוח אל

חן שטרן HenSt@justice.gov.il