משרות סטודנטים המיועדות לאנשים עם מוגבלות – עמותת עלה

משרות סטודנטים/סטודנטיות (2 משרות) המיועדים לאנשים עם מוגבלות- ללשכת ירושלים

 

לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה(להלן – המשרד) בלשכת ירושלים דרושים שני סטודנטים למשרות המיועדות לאנשים עם מוגבלות.

 

 

על המועמדים לעמוד בכל הדרישות שלהלן:

 

  1. סטודנטים לתואר ראשון או לתואר שני במשפטים.

 

  1. עומדים בהגדרה של אדם עם מוגבלות לעניין העדפה בקבלה לעבודה על פי פסקה 35.221 בתקשי"ר. מועמד/ת שעומד/ת בהגדרה האמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתא בתוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 35.222 בתקשי"ר.

 

הבהרה: המשרות אינן מיועדות לסטודנט/ית הזכאי/ת לתואר ראשון מוכר ולומדים לתואר ראשון נוסף או לסטודנט/ית הזכאי/ת לתואר שני הלומד/ת לתואר שני נוסף.

 

היקף ההעסקה: עד 120  שעות חודשיות.

 

שעות העבודה הן גמישות, מהשעה 06:30.

 

התשלום: לפי שכר סטודנט (וכן יוחזרו הוצאות נסיעה לפי תעריף התחבורה הציבורית).

 

תחילת ההעסקה: מיידית.

 

סיום ההעסקה:31.12.18.

 

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' מבקר המדינה 2, ירושלים (ליד "הסינמה סיטי").

 

פרט לסטודנט/ית שעומדים להתחיל את שנת לימודיהם הראשונה, על המועמד/ת לצרף גיליונות ציונים משנות לימודיהם. מועמד שלא יצרף גיליונות ציונים לא יוזמן לראיון. כמו כן, למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון רק שמונה סטודנטים שממוצע הציונים שלהם הגבוה ביותר לכל משרה מוצעת.

 

המועמדים שיזומנו ירואיינו ע"י ועדה שתבחר את המתאים לאיוש המשרה.

 

 

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים, גיליונות ציונים, וכן שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון, יש להעביר תוך 21 ימים

(עד ליום 18.1.2018)

למיילMashab@mevaker.gov.il

עבור גב' איילת בננסון, מנהלת אגף משאבי אנוש

ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לנציבות תלונות הציבור- לשכת ירושלים".