משרת מכרז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בית דגן – עמותת עלה