נגישות הבנקים – עמותת עלה

שלום לכולם,

במהלך חודש פברואר 2016 פנה המרכז לעיוור בישראל לשורה של גורמים, בהם, בין היתר, למפקחת על הבנקים בבנק ישראל, בנוגע להעדר נגישותם של מכשירים לניהול תורים, עבור אנשים עם עיוורון או לקות ראייה, וכן בנוגע למעבר לשירותי בנקאות דיגיטלית וצמצום מספר הסניפים.

לפנייתנו, השיבה גב' גרניט אופק, מנהלת יחידת האסדרה (בנק – לקוח), במכתב אדיב, על כך שבנק ישראל נתן דעתו לנושאים אלו והורה לבנקים לפעול על מנת להמשיך רציפות השירות לאנשים עם מוגבלות בכלל, ולאנשים עם עיוורון בפרט, גם במעבר לבנקאות דיגיטלית.

יחד עם זאת, ביקשה, הגב' גרניט, לפנות לקהילת האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה על מנת שכל בעיה פרטנית תוצף ישירות אל מח' פניות הציבור בבנק ישראל, כדי  שהמחלקה תוכל להבין את צרכי הלקוח ולתת התייחסותה לנושא.

לפיכך, הנכם מוזמנים, אם כן, לפנות בכל בעיה, ישירות ליחידה לפניות הציבור בבנק ישראל, באחת מהדרכים הבאות:

א.  באמצעות טופס מקוון ומאובטח 

ב.   היחידה לפניות הציבור, ת.ד. 780 ירושלים 9100701

ג.    בפקס: 02-6669077

ד.   לשאלות דחופות ולבירורים ראשוניים: טלפון: 02-6552680, בימים א' עד ה': בין השעות 9:00- 14:00, ובנוסף ביום ב' בין השעות 15:00- 17:00.


בפנייתכם יש לכלול את הפרטים הבאים:
פרטיכם המלאים – השם המלא, הכתובת ומספר הטלפון
שם הבנק, לרבות כתובת הסניף, שלגביו נסובה התלונה
תיאור מדויק של המקרה, מהות הבעיה ככל האפשר (בלוויית שמות, תאריכים ומסמכים(
כל מידע נוסף שעשוי לשפוך אור על בירור העניין

אנו רואים בצעד זה, של בנק ישראל, כצעד אשר יש בו משום רצון להבין את האתגרים עימם קהילתנו מתמודדת וכן לספק שירות יעיל ונגיש לכל אדם.

מומלץ לשלוח עותק מפנייתכם ליחידה לפניות הציבור במרכז לעיוור בישראל.

אנו תקווה כי מידע זה יהיה לכם לעזר.

בברכה,

נתי ביאליסטוק כהן
המנהל הכללי