נפתחה הגשת בקשות לסיוע של קרן ראות ורעות 2020 – עמותת עלה

הקרן פונה לציבור להגיש בקשות לסיוע לעיוורים ולקויי ראיה בעלי תעודת עיוור, בתחומי החינוך וההשכלה. הקרן תסייע הן לפרויקטים קיימים והן למיזמים חדשים.

 

מטרת הקרן

קידום לימודיהם, השכלתם והכשרתם המקצועית של עיוורים בישראל, בכל הרמות.

 

הזכאים להגיש בקשה

  1. גופים ללא כוונת רווח, אשר יבטיחו את השתתפותם במימון התוכנית ויתחייבו להמשך קיום התוכנית עם סיום תמיכת הקרן.
  2. עיוורים ולקויי ראיה בעלי תעודת עיוור המבקשים לעצמם סיוע בתחומי פעילות הקרן.

 

גובה הסיוע

הקרן תסייע לגופים שיימצאו ראויים לכך במתן מענקים בגובה שייקבע לפי העניין ברם, לא יעלה על 70% מעלות התוכנית. הסיוע לאנשים פרטיים עשוי להגיע עד כדי 100% מהעלות.

הקרן לא תיתן מענקים, הקצבות או תמיכה כספית אחרת למוסדות, לארגונים או לגופים אחרים, אף אם הם פועלים לטובת עיוורים וכבדי ראיה. המענק יינתן אך ורק לטובת עיוור או כבד ראיה בלבד, וכן לא יכסה הוצאות תקורה של כל גוף.

 

תהליך הגשת הבקשה

1)         תוגש בקשה על גבי הטופס הרלוונטי המצורף ע"י הגורם המבקש. בקשה של גופים תכיל רשימה שמית של משתתפי התוכנית.

2)         הבקשה תוגש החל מה- 1 אוקטובר ולא יאוחר מאשר עד ה- 15 בדצמבר 2019.

3)         הקרן תשיב לבקשות במהלך חודש פברואר של כל שנה.

4)         לא יאוחר מ- 30 יום לאחר מועד ביצוע הפעילות שבגינה ניתן המענק, יוגש דו"ח פעילות הכולל שמות המשתתפים, היקף ההוצאה כולל מימון מגופים נוספים.  גורם אשר לא יגיש דו"ח פעולה , לא יוכל לזכות בתמיכת הקרן בעתיד.

5)         הקרן תשלח המענק באופן ישיר לפרט או לספק (לא לארגון המבקש).

6)         הקרן מתנה מתן הסיוע באיזכור שמה של הקרן במסמכי התוכנית וכלפי משתתפיה העיוורים.

 

פרטים ליצירת קשר

קרן ראות ורעות , ת.ד 24051 , הר הצופים , י-ם 91240

טל' 02-5882155 , פקס 02-5826166

דוא"ל  litalm@alehblind.org.il

*הערה מפאת צפי הכנסות נמוכות של הקרן יחולקו השנה מלגות פחותות, אם בכלל.

 

לינק מעבר לטופס בקשה לפרט

לינק מעבר לטופס בקשה לגופים

 

בהצלחה!