נפתחה הגשת הבקשות לסיוע מקרן ראות ורעות 2024 – עמותת עלה

"קרן ראות ורעות" – קול קורא

הקרן פונה לציבור להגיש בקשות לסיוע לעיוורים ולקויי ראיה בעלי תעודת עיוור, בתחומי החינוך וההשכלה. הקרן תסייע הן לפרויקטים קיימים והן למיזמים חדשים.

 

מטרת הקרן

קידום לימודיהם, השכלתם והכשרתם המקצועית של עיוורים בישראל, בכל הרמות.

 

הזכאים להגיש בקשה:

  1. גופים ללא כוונת רווח, אשר יבטיחו את השתתפותם במימון התוכנית ויתחייבו להמשך קיום התוכנית עם סיום תמיכת הקרן.
  2. עיוורים ולקויי ראיה בעלי תעודת עיוור המבקשים לעצמם סיוע בתחומי פעילות הקרן.

 

תהליך הגשת הבקשה

  • תוגש בקשה על גבי הטופס הרלוונטי המצורף ע"י הגורם המבקש. בקשה של גופים תכיל רשימה שמית של משתתפי התוכנית.
  • הבקשה תוגש החל מה- 3 לאוקטובר ולא יאוחר מאשר ה- 15 בדצמבר 2023.
  • הקרן תשיב לבקשות במהלך חודש פברואר של כל שנה.
  • לא יאוחר מ- 30 יום לאחר מועד ביצוע הפעילות שבגינה ניתן המענק, יוגש דו"ח פעילות הכולל שמות המשתתפים, היקף ההוצאה כולל מימון מגופים נוספים. גורם אשר לא יגיש דו"ח פעולה , לא יוכל לזכות בתמיכת הקרן בעתיד.
  • הקרן תשלח המענק באופן ישיר לפרט או לספק.
  • הקרן מתנה מתן הסיוע באיזכור שמה של הקרן במסמכי התוכנית וכלפי משתתפיה העיוורים.

 

טפסים ויצירת קשר

להורדת טופס הגשה פרטי לחצו כאן

להורדת טופס הגשה לגופים לחצו כאן

הבקשה תוגש לא יאוחר מה-15 בדצמבר 2023

 

קרן ראות ורעות , ת.ד 24051 , הר הצופים , י-ם 91240

טל' 02-5882155 , פקס 02-5826166

דוא"ל  k-reut@alehblind.org.il

 

 

*הערה מפאת צפי הכנסות נמוכות של הקרן יחולקו השנה מלגות פחותות, אם בכלל.