סקר שיתוף ציבור – חוק שירותים חברתיים לאנשים עם מוגבלות – עמותת עלה

שלום רב,

על פי החלטת ח"כ מאיר כהן, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הוטל על מינהל מוגבלויות במשרד לגבש בשיתוף הלשכה המשפטית, הצעת חוק למתן שירותים חברתיים לאנשים עם מוגבלות.

מטרתו של חוק זה היא, להסדיר מתן שירותי רווחה מגוונים ומותאמים לאנשים עם מוגבלות, לשם קבלת מענה הולם לצרכיהם, למיצוי יכולתם לחיים עצמאיים ואוטונומיים ולהשתתפות שוויונית בחברה.

כדי לגבש את הצעת החוק אנו מקיימים מהלך של שיתוף רחב, בו נרצה לקבל מידע ולהיוועץ עם האנשים עם המוגבלות, בני משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום, במקביל לתהליכי שיתוף נוספים.

מצ"ב קישורים לשני סקרים קצרים, שמטרתם לסייע לנו להגדיר את הצעת החוק, את השירותים ואת סדר העדיפות למימוש.

 

למעבר לסקר המיועד לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם לחצו כאן

למעבר לסקר המיועד לאנשי מקצוע לחצו כאן

 

נודה להפצתו לכל גורם רלוונטי ופרסומו בכל ערוץ שתמצאו לנכון!

בתודה על שיתוף פעולה,

מינהל מוגבלויות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

02-5085531