עיכוב בתשלומי המרכז לעיוור בישראל – עמותת עלה

שלום לכולם,

 

נבקש להביא לידיעתכם, כי משרד הרווחה עובר לשימוש בתוכנה חדשה, עובדה המעכבת את העברת התקציבים למרכז לעיוור בישראל בחודש זה.

בהתאם לזאת, לא ישלחו החודש צ'קים בגין החזרי מס, סבסוד וציוד ממוחשב .   

הצ'קים ייצאו ב-20 לחודש הבא.

דמי הליווי ישולמו החודש ללא שינוי , אך תשלומים שמקורם בהפרשים ותשלומים רטרואקטיביים יידחו לחודש הבא מאותה סיבה.

 בתודה "המרכז לעיוור בישראל"

 המרכז לעיוור בישראל  רח' דוד חכמי 10, ת"ד 16643 תל אביב.

טל': 03-7915555, פקס: 5423710- 03.