נפתחה ההרשמה למכינה במרכז הלמידה לעיוור – עמותת עלה