פתיחת הרשמה לקרן המלגות ע"ש פאלק – לסטודנטים עיוורים ולקויי ראייה – עמותת עלה

‏07 אפריל 2021
לכל המעוניין

שלום רב,

פתיחת הרשמה לקרן המלגות ע"ש פאלק – לסטודנטים עיוורים ולקויי ראייה

אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה למלגת הסוכנות היהודית המוענקת מהקרן ע"ש פאלק לשנת הלימודים תשפ"א. המלגה מיועדת לסטודנטים עיוורים ולקויי ראייה הלומדים במוסדות לימוד אקדמיים המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

המלגה תוענק על סמך הקריטריונים שלהלן, בדגש על שילוב פעילות קהילתית התנדבותית.

מועד אחרון להגשת הבקשות : יום חמישי 29/04/2021

 

קריטריונים לקבלת המלגה:
1. סטודנטים עיוורים או בעלי לקות ראיה – בעלי תעודת עיוור או אישור מביטוח לאומי בגין לקות ראיה בגובה 40% ומעלה.
2. סטודנטים הלומדים במוסדות הלימוד המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
3. סטודנטים הלומדים לתואר אקדמי או לתואר הנדסאי.
עדיפות תינתן לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון, עד גיל 30. מקרים מיוחדים ידונו בנפרד.

 

דרישות לקבלת המלגה :
התנדבות קהילתית בהיקף של 40 שעות, אשר תסתיים לא יאוחר מתאריך 01.09.2021.
סטודנט אשר מבצע התנדבות קהילתית בהיקף דומה לא יידרש לפעילות נוספת. השיבוץ והמעקב אחר הפעילות ההתנדבותית יעשה ע"י עמותת על"ה במסגרת תכניות לסיוע למען עיוורים ולקויי ראייה בקהילה.

 

גובה המלגה: 1,000$. (בכפוף לשער הדולר ביום התשלום)
המחצית הראשונה של המלגה תוענק במהלך חודש מאי לאחר קביעת הזכאות בוועדת המלגות. המחצית השנייה תשולם עם סיום ההתנדבות ולאחר קבלת אישור על כך מעמותת על"ה במשרדנו, בטקס שיערך במהלך חודש ספטמבר 2021.

 

ההרשמה למלגה :
יש למלא טופס הרשמה ממוחשב על ידי כל מועמד לא יאוחר מיום חמישי, 29/04/2021.
יש למלא פרטים מדויקים, 9 ספרות תעודת זהות, מספר טלפון מעודכן וכתובת מייל.

לטופס ההרשמה לחצו כאן

שימו לב יש לסרוק בשדות המתאימים את האישורים הבאים:
1. צילום תעודת עיוור או אישור מביטוח לאומי בגין לקות ראיה בגובה 40% ומעלה.
2. אישור לימודים רשמי ממוסד הלימודים.
3. צילום תעודת זהות.
לשאלות ולכל סיוע במילוי הטופס והזנת האישורים ניתן לפנות לעמותת על"ה בטלפון 050-7679208
או במייל: moshem@alehblind.org.il

 

לוח זמנים להפעלת המלגה:
הרשמה – עד יום חמישי, 29/04/2021
ועדת מלגות לבחינת הבקשות ולקביעת הזכאים ומכתבי תשובה לסטודנטים המועמדים – מחצית מאי
התנדבות –עם קבלת ההודעה במחצית מאי ועד 01.9.2021.
טקס הענקת מלגות– בחודש ספטמבר. בטקס יוענק התשלום השני בכפוף לאישור סיום ההתנדבות.

 

מידע כללי :
ועדת המלגות רשאית לדחות או לאשר באופן מלא או חלקי בקשה למלגה בהתאם לשיקול דעתה המקצועי, הנתונים המונחים לפניה, והמשאבים העומדים לרשותה.

 

לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות למלי פאמפ בטלפון 02-6202860 או במייל Milgot@jafi.org
לשאלות ולכל סיוע בהגשת המועמדות ניתן לפנות למשה משרקי בעמותת על"ה בטלפון 050-7679208
או במייל: moshem@alehblind.org.il

 

הסוכנות היהודית ושותפיה שמחים על האפשרות להמשיך ולחזק את הסטודנטים העיוורים ולקויי הראייה בישראל, ולסייע בפיתוח קידומם ומימוש הפוטנציאל הגלום בהם.

 

בתודה ובברכה,

ליאת אדרי – ויצמן
ממונה מלגות והקצבות לזרמים

העתק: דנה זקס- מנהלת יחידת אקטיביזם צעיר בישראל