פתיחת הרשמה לקרן המלגות ע"ש פאלק – עמותת עלה

‏01 מאי 2019

לכל המעוניין

 

שלום רב,

פתיחת הרשמה לקרן המלגות ע"ש פאלק – לסטודנטים עיוורים ולקויי ראייה

אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה למלגת הסוכנות היהודית המוענקת מהקרן ע"ש פאלק לשנת הלימודים תשע"ט. המלגה מיועדת לסטודנטים עיוורים ולקויי ראייה הלומדים במוסדות לימוד אקדמיים המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

המלגה תוענק על סמך הקריטריונים שלהלן, בדגש על שילוב פעילות קהילתית התנדבותית.

מועד אחרון להגשת הבקשות : יום ראשון, 26.5.2019.

 

קריטריונים לקבלת המלגה:

  1. סטודנטים עיוורים או בעלי לקות ראיה – בעלי תעודת עיוור או אישור מביטוח לאומי בגין לקות ראיה בגובה 40% ומעלה.
  2. סטודנטים הלומדים במוסדות הלימוד המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
  3. סטודנטים הלומדים לתואר אקדמי או לתואר הנדסאי.

דרישות לקבלת המלגה :

התנדבות קהילתית בהיקף של 40 שעות, אשר תסתיים לא יאוחר מתאריך 15.9.2019.

סטודנט אשר מבצע התנדבות קהילתית בהיקף דומה לא יידרש לפעילות נוספת. השיבוץ והמעקב אחר הפעילות ההתנדבותית יעשה ע"י עמותת על"ה במסגרת תכניות לסיוע למען עיוורים ולקויי ראייה בקהילה.

גובה המלגה: 1,000$. (בכפוף לשער הדולר ביום תשלום חלקי המלגה)

המחצית הראשונה של המלגה תוענק במהלך חודש יוני בטקס שיתקיים במרכז הלמידה לעיוור של עמותת על"ה באוניברסיטה העברית בירושלים. המחצית השנייה תשולם עם סיום ההתנדבות ולאחר התקבלות אישור על כך מעמותת על"ה במשרדנו.

 

ההרשמה למלגה :

יש למלא טופס הרשמה ממוחשב בלינק להלן על ידי כל מועמד לא יאוחר מיום ראשון, 26.5.2019.

למעבר לטופס ההרשמה למלגות פאלק לחצו כאן

שימו לב יש לסרוק בשדות המתאימים את האישורים הבאים:

  1. צילום תעודת עיוור או אישור מביטוח לאומי בגין לקות ראיה בגובה 40% ומעלה.
  2. אישור לימודים רשמי ממוסד הלימודים.
  3. צילום תעודת זהות.

לשאלות ולכל סיוע במילוי הטופס והזנת האישורים ניתן לפנות לעמותת על"ה בטלפון 050-7679208

או במייל: moshem@alehblind.org.il

 

לוח זמנים להפעלת המלגה:

הרשמה – עד יום ראשון, 26.5.2019.

ועדת מלגות לבחינת הבקשות ולקביעת הזכאים ומכתבי תשובה לסטודנטים המועמדים – תחילת יוני.

התנדבות –עם קבלת ההודעה בתחילת יוני ועד 15.9.2019.

טקס הענקת מלגות– תחילת יולי. בטקס יוענק התשלום הראשון. תשלום שני ישלח בדואר רשום עם התקבלות האישור על סיום ההתנדבות.

 

מידע כללי :

ועדת המלגות רשאית לדחות או לאשר באופן מלא או חלקי בקשה למלגה בהתאם לשיקול דעתה המקצועי, הנתונים המונחים לפניה, והמשאבים העומדים לרשותה.

לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות למלי פאמפ בטלפון 02-6202860 או במייל Milgot@jafi.org

לשאלות ולכל סיוע בהגשת המועמדות ניתן לפנות לעמותת על"ה בטלפון 050-7679208

או במייל: moshem@alehblind.org.il

 

הסוכנות היהודית ושותפיה שמחים על האפשרות להמשיך ולחזק את הסטודנטים העיוורים ולקויי הראייה בישראל, ולסייע בפיתוח קידומם ומימוש הפוטנציאל הגלום בהם.

 

בתודה ובברכה,

הסוכנות היהודית.