שינוי בהוראות תע"ס – עמותת עלה

לאחר מאמץ רב של המרכז לעיוור בישראל, בשורה לציבור העיוורים – הוראות תע"ס חדשות נחתמו!

לאחר שנים של סטגנציה, תוקנו הוראות תע"ס ישנות ועודכנו לעידן החדש. משרד הרווחה, השירות לעיוור, לא העלה עדיין לאתר המשרד את ההוראות המלאות בפורמט נגיש, ואנו נעביר לידיעתכם את מלא המידע מיד כשיעלה.

בינתיים, מקצת השינויים החשובים שמעניינים את כולנו מאד:

בין היתר, תוקנה הוראת התע"ס בדבר סבסוד מכשירי העזר כך שמכשירים וציוד עזר שניתן היה עד כה ליהנות מסבסוד רק פעם אחת במשך החיים תינתן אפשרות לקבלם מידי תקופה, לרבות שדרוג תוכנות, אחת ל- 3 עד 7 שנים, בהתאם לסוג המוצר. לדוגמה – טלפון נייד אחת לשלוש שנים. כמו כן מכשיר אלקטרוני לזיהוי והקראה – אורקם, נכנס אף הוא למערך הסבסוד, בתנאים מסוימים.

בנוגע להחזרי מס – בוטל הסייג שמאפשר קבלת החזרי מס רק לאחר תקופה של שנתיים מיום קבלת תעודת העיוור.

אם אמנה את כל הגורמים שעסקו במלאכה, והצליחו להבקיע את הדרך לשינוי הוראות אלו תהיה זו רשימה ארוכה מאד. די שאזכיר שחברי כנסת, עובדי השירות לעיוור, חברי הנהלת המרכז לעיוור ועובדיו, עסקו בנושא חשוב זה, לילות כימים, כדי להסביר את גודל העשייה.

אני מודה לכל העושים במלאכה ומאחל לכל חברי הקהילה, מיצוי מועיל של תיקונים אלו.

 

נתי ביאליסוק-כהן

המנהל הכללי