תכנית התמחות בכנסת לסטודנטים עם מוגבלות – עמותת עלה

 

קול קורא להגשת מועמדות לתפקידי התמחות לשנת 2019

 

אנו מתכבדים להודיע כי תכנית "L1NK20" – תכנית ההתמחות לסטודנטים עם מוגבלות בכנסת ישראל, פותחת את ההרשמה לשנה הלימודים 2018-2019.

להלן תיאור התכנית ותנאיה:

 

מטרות התכנית:

א. לספק לצעירים עם מוגבלות הזדמנותלהכיר לעומק ולהשתלב במוקדי קבלת ההחלטות בישראל

ב.חיזוק יכולת המנהיגות של צעירים עם מוגבלות במרחב הציבורי והפוליטי

ג.הקניית כלים וניסיון מקצועי במגוון תפקידים פרלמנטריים כגון דוברות, ייעוץ פרלמנטרי וייעוץ פוליטי

 

אודות התכנית: התכנית תתמקד בעשייה חברתית בתוך כותלי כנסת ישראל ותפעל בשני מסלולים:

מסלול א': התמחות בלשכת חבר/ת כנסת הכוללת סיוע לחברי הכנסת בפעילותם הפרלמנטרית השוטפת, בהקשר של אחד או יותר מתפקידי הכנסת. הפעילות בלשכת חבר/ת הכנסת מגוונת ותלויה באופי פעילותו ובאופן עבודת הלשכה.

מסלול ב': התמחות בוועדה בכנסת הכוללת סיוע לוועדה בפעילותה השוטפת בהתאם לתקנון הכנסת.

 

להמשך קריאה והגשת מועמדות יש ללחוץ כאן