תמצית דיון וועדת הזכויות מיום 30.5.2016 – עמותת עלה

תמצית מדיון ועדת הזכויות של המרכז לעיוור בישראל מיום 30.5.2016 , לידיעת הציבור

1. יו"ר הועדה והמנכ"ל דיווחו על פגישה שהתקיימה עם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי:
א. לעניין נוהל ההכרה המשותפת בזכאות לתעודת עיוור ולזכויות מהביטוח הלאומי, בראשית הישיבה הובעה מטעמנו בנחרצות אי שביעות רצוננו מקצב יישומו של נוהל זה. לשיטתנו כל מחזיקי תעודת עיוור היו צריכים לקבל מעמד של "90% נכות רפואית" במוסד לביטוח לאומי. הובהר לנו כי מאחר ששני הגופים נדרשים לאשר את הזכאויות בנפרד, הוסכם בינם כי רופאי האמון יוכשרו ויידרשו למלא טפסים עבור כל אחד מהארגונים במקביל, למרות שמדובר באותה הבדיקה ובאותם התבחינים. משמעות הדבר היא שעל המבקשים תעודות עיוור, או פונים לביטוח הלאומי, לדרוש מהרופא הבודק למלא את שני הטפסים ולשלחם לשני הגופים. במקביל, המרכז לעיוור יפנה את הגופים הללו בדרישה להביא את ההסדר לידיעת הציבור באמצעות התקשורת.
יחד עם זה ביקשנו מהרופא הראשי של המוסד לביטוח לאומי מדוע לגרסתו לא ניתן מבחינה חוקית לאמץ אוטומטית המלצות של רופאי האימון של משרד הרווחה ? נציין שההסדר הקיים יפתור כנראה את הבעיה נוכח העתיד אולם ישנם בעלי תעודות עיוור, מן העבר, אשר אחוזי הנכות הרפואית שלהם בביטוח הלאומי נמוכים מ 90%, ויש לטפל גם בהם. מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי התחייב לבדוק את האוכלוסייה הרלוונטית ואת משמעות ההחלטה ולהציע דרך להתמודד עם הסוגיה, תוך מאמץ להימנע מדרישה לבדיקה רפואית נוספת.
א. זכאות לשר"מ – הובהר בדיון כי כל מי שמחזיק בתעודת עיוור, למעט מי שיש לו 90% נכות רפואית מחמת שדה ראייה (כלומר מי שיש לו שדה ראייה נמוך מ 20 מעלות אך גבוה מ 10 מעלות), מקבל אוטומטית 20 נקודות במבחן ה IADL, והדבר מזכה אותו בקצבת שר"מ בגובה 50%. מן הצד השני, משמעות הדבר היא שבעלי תעודת עיוור יתקשו מאד, אם בכלל, להגיע לשעורים גבוהים יותר של הקצבה ואלו שאינם מקבלים את 20 הנקודות באופן אוטומטי, יתקשו מאד, אם בכלל, לקבל אף את הקצבה בשיעור 50%.
הוחלט:
לפנות בדרישה לשנות את ההחלטה כך, שבשלב ראשון, יקבל כל מי שהוא עיוור מוחלט הכרה אוטומטית בזכאות לקצבת שר"ם בשיעור 105%.

ב. קצבת ניידות – מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי אמר כי אין בכוונתו ליזום שינוי בהסכם הניידות עם משרד האוצר.

הוחלט:
לאחר פגישה עם שר האוצר, ובהתאם לתוצאותיה, לצאת למאבק ציבורי בנושא בדרישה להשוות את מעמד העיוורים למעמדם של נכים אחרים, כאלו שמוגבלים בניידות, ובשל כך נכללים בהסכם הניידות, ואינם נוהגים בעצמם.

ג. גמלת סיעוד – המרכז לעיוור דורש להחיל את מבחני ה IADL גם על מבקשי גמלת סיעוד וכן להרחיב את הגדרת "עיוור בודד".

1. הנחות בחשבון החשמל:
למרות החלטת וועדת הכלכלה של הכנסת, שר האנרגיה והתשתית לא כלל את ציבור העיוורים בקרב האוכלוסיות הזכאיות להנחה בתעריף החשמל. עמדה זו מגובה ע"י אגף התקציבים באוצר, והנושא ייכלל, גם הוא, בשיחה עם שר האוצר.
ועדת הזכויות מחזקת את ידי המנכ"ל בצעדים האדמיניסטרטיביים שהוא מנהל מול משרדי הממשלה, אך מבקשת לתחום פעולות אלה שכבר נעשו בעבר בלוח זמנים קצר, ומצפה מהמרכז לעיוור להיערך גם ליציאה למאבק ציבורי במידה והניסיונות לא יישאו פרי, כמו כן יש להיערך גם למאבק משפטי, לרבות בג"צ.

נתי ביאליסטוק-כהן                                       עו"ד זוהר ג'ינאו

המנהל הכללי                                              יו"ר ועדת הזכויות