פניה לאיתור מועמד/ת למילוי משרת מנהל/ת – נציבות שירות המדינה – עמותת עלה