קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד מנכ"ל המרכז לעיוור – עמותת עלה

פנייה לאיתור מועמדים/ות למילוי משרת מנכ"ל

המרכז לעיוור בישראל

 

הנהלת המרכז לעיוור בישראל מודיעה על הקמת ועדה לאיתור מועמדים/ות, מתוך אוכלוסיית האנשים עם עיוורון/לקויות ראייה בישראל, למילוי משרת "מנכ"ל המרכז לעיוור בישראל".

 

מועד משוער לתחילת תפקיד: 3 באוקטובר 2021  כז' בתשרי תשפ"ב.

 

משך תקופת השירות: תקופת השרות תמשך 5 שנים. הנהלת המרכז לעיוור שומרת לעצמה את הזכות, לקראת תום תקופת השרות הראשונה, להאריך את תקופת השירות לתקופה נוספת של עד 5 שנים נוספות.

 

תקופת ניסיון: בחוזה העבודה שייחתם, תיקבע תקופת ניסיון שתימשך 6 חודשים. בתקופת הניסיון תהיה הנהלת המרכז לעיוור בישראל רשאית לשחרר את המועמד מתפקידו בכל עת ובלבד שתודיע לו על החלטתה 30 יום מראש ובכתב.

 

חברי הוועדה:

שבעה חברי הנהלה.

 

פירוט התפקידים העיקריים:

מנכ"ל המרכז לעיוור בישראל עומד בראש תאגיד המאגד בתוכו את מירב ארגוני העיוורים בישראל; מייצג את ציבור האנשים עם עיוורון/לקויות ראייה בפני משרדי הממשלה הרלוונטיים וגופים ממלכתיים וציבוריים ואחרים ודואג להשתלבותם בכל תחומי החיים כגון: תעסוקה, נגישות ועוד; יוזם, מתאם ומקדם זכויותיהם של אנשים עם עיוורון/לקויות ראייה  בתחומי חיים שונים בתוקף ובאמצעות ייזום חקיקה, תקנות, נהלים, החלטות ממשלה, תוכניות הדרכה והסברה, פרויקטים מיוחדים, מידע, הגברת אכיפה ועוד; מבצע מעקב ובקרה אחר רמת השרות הניתן לציבור האנשים עם עיוורון/לקויות ראייה ומפנה תשומת הלב על ליקויים שנמצאו ופועל לתיקונם;  מגייס משאבים למימון פעילות המרכז לעיוור בישראל ; אחראי על ניהול החנות לאביזרי עזר; אחראי על קשר שוטף עם גורמים בארץ ובחו"ל לטובת ציבור האנשים עם עיוורון/לקויות ראייה; מרכז ומפעיל את כל הגורמים הפועלים למען האנשים עם עיוורון/לקויות ראייה בישראל, תוך הגברת התיאום ושיתוף הפעולה ביניהם; מייצג את ישראל בפורומים בינלאומיים ומבצע מטלות נוספות בהתאם לדרישה.

 

השכלה:

תואר אקדמאי באחד מהתחומים הבאים: משפטים, מדעי החברה, מדעי הרוח, ניהול  וחשבונאות.

 

ניסיון:

דרוש ניסיון בעבודה ניהולית, כולל ניהול תקציב וניהול צוות עובדים לפחות 3 שנים.

ניסיון במגע ובעבודה עם אוכלוסיות של אנשים עם עיוורון/לקויות ראייה.

 

ידע:

יכולת שימוש במחשב ובאינטרנט

רצוי ידע בכתב ברייל

 

כישורים אישיים:

כושר ניהול עובדים ותקציבים.

יכולת לייצג בכבוד ובנחרצות את ציבור האנשים עם עיוורון/לקויות ראייה בפני גורמים ממלכתיים וציבוריים.

רגישות לצרכי האנשים עם עיוורון/לקויות ראייה ויכולת להקשיב ולהתייעץ בנושאים חשובים ועקרוניים.

כושר מנהיגות.

עמידה בלחצים.

יכולת ניהול משא ומתן וקבלת החלטות.

חזון ומעוף ויכולת לרתום אחריו אחרים ולגייסם להגשמת חזונו.

 

שפות:

כושר הבעה בכתב ובע"פ בעברית – ברמה גבוהה.

כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה האנגלית.

רצוי שליטה בשפות נוספות.

 

הצגת מועמדות:

על המועמדים להגיש מועמדות לא יאוחר מיום  19.08.2021 בצירוף:

  • קורות חיים
  • תמונה
  • המלצות ממקומות עבודה אחרונים
  • אישורים על השכלה
  • תעודת עיוור
  • מסמכים נוספים המעידים על הכישורים הנדרשים, כפי שפורט לעיל.

 

אי הגשת כל המסמכים המבוקשים עלול לפסול את המועמדות מראש.

 

את כל המסמכים יש לשלוח למרכז לעיוור בישראל באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת מייל:     yalon@ibcu.org.il

 

ניתן לברר פרטים בטלפון: 03-7915574 אצל מר ילון גינת.

אין חובה לבחור במי מהמועמדים.

הועדה תזמן את המועמדים/ות שתמצא לנכון, לראיונות אישיים.

 

ועדת האיתור תציג את מועמדיה המועדפים בפני הנהלת "המרכז לעיוור בישראל" שתיבחר את המועמד הסופי.