חוברת זכויות – עמותת עלה

חוברת זכויות ושירותים מעודכנת לשנת 2023
חוברת זו וכל המידע המופיע בה הינם באחריות משרד הרווחה והביטחון החברתי.

להורדת חוברת הזכויות בקובץ PDF לחצו כאן

 

פתיח

מדריך זכויות ושירותים לנושאי תעודת עיוור בישראל תשפ"ג – 2023

הערות חשובות

תוכן עניינים

עמוד 7 – הקדמה

עמוד 8 – פרק 1: תעודת עיוור / לקוי ראייה

עמוד 14 – פרק 2: תשלומים כספיים ממשרד הרווחה

עמוד 14 – גמלת דמי ליווי

עמוד 17 – מענק עבור אחזקת טלפון

עמוד 19 – דמי אחזקת כלב נחייה

עמוד 20 – דמי תקשורת לאנשים עם מוגבלות חושית כפולה: עיוורון וחירשות

עמוד 21 – השתתפות כספית בנופש מאורגן ומותאם

עמוד 24 – פרק 3: זכויות במשרדי ממשלה שונים

עמוד 24 – קצבאות המוסד לביטוח לאומי

עמוד 25 – זכויות לעיוורים בסל בריאות

עמוד 26 – זכויות נפגעים בראייה שהוכרו כנכי צה"ל

עמוד 27 – זכויות לתלמידים עם מוגבלות בראייה במשרד החינוך

עמוד 29 – זכויות לילדים שהתעוורו כתוצאה מגידול סרטני ולהוריהם

עמוד 30 – זכות הורה להיעדר מעבודה לצורך סיוע אישי לאדם עם מוגבלות

עמוד 30 – זכויות עולים

עמוד 31 – זכויות ברשות המיסים

עמוד 32 – פטור מתשלום על משלוח דואר עיוורים

עמוד 33 – הטבה בתשלום חשבון המים

עמוד 34 – הטבה בתשלום חשבון החשמל

עמוד 34 – הנחה ברישום לנישואים

עמוד 35 – הטבות בתחבורה ציבורית

עמוד 35 – סיוע בשדה התעופה

עמוד 36 – הנחה באגרת רישוי לרכב

עמוד 36 – תג חניה לנכה ולקרוב המסיע בוגר או ילד נכה

עמוד 36 – הקצאה וסימון אזור חניה לנכה בסמוך לביתו

עמוד 37 – הטבות בתחום הדיור

עמוד 38 – פטור מתור

עמוד 40 – פרק 4: שירותי מידע והכוונה

עמוד 40 – תחנות מידע

עמוד 40 – מרכזים לאנשים עם שיקום הראייה הירודה

עמוד 42 – עמותות סינגור

עמוד 45 – פרק 5: ניידות ותפקוד עצמאי ובטיחותי

עמוד 45 – הדרכה שיקומית

עמוד 48 – כלב נחייה

עמוד 51 – התנהלות במצב חירום

עמוד 52 – התנהלות במצב חירום לאנשים עם שילוב של חירשות ועיוורון

עמוד 53 – תמיכה חזותית לאנשים עם שילוב של חירשות ועיוורון

עמוד 54 – שירותי תרגום, תמלול ושפת סימנים במגע לאנשים עם שילוב של חירשות ועיוורון

עמוד 56 – סיוע בתחזוקת הבית

עמוד 57 – פרק 6: טכנולוגיה לסיוע בתפקוד

עמוד 58 – סיוע ברכישה ובהתאמת עזרים

עמוד 64 – סל תקשורת – עזרים לאנשים עם חירשות ועיוורון

עמוד 66 – מוקד תמיכה לשימוש בעזרים

עמוד 66 – הדרכה טכנולוגית לשימוש בעזרים

עמוד 68 – השאלת עזרים

עמוד 69 – סיוע ברכישת ציוד ביתי בסיסי

עמוד 70 – פרק 7: תוכנית ייחודית לילדים

עמוד 70 – חונך לילדים עם עיוורון או לילדים להורים עם עיוורון

עמוד 71 – פרק 8: לימודים

עמוד 71 – אבחון לקביעת מסגרת

עמוד 73 – התערבות מוקדמת לפעוטות עם מוגבלות בראייה

עמוד 74 – מעון יום שיקומי

עמוד 76 – שילוב בגני ילדים ובמעונות יום רגילים

עמוד 76 – שילוב במסגרת החינוך הרגיל

עמוד 76 – לימודים במסגרות של החינוך המיוחד

עמוד 78 – תוכניות הכנה ללימודים אקדמאיים

עמוד 81 – לימודים אקדמאיים והכשרה מקצועית

עמוד 81 – סיוע לסטודנטים וללומדים הכשרה מקצועית

עמוד 83 – פרק 9: המעבר לחיים בוגרים

עמוד 83 – שילוב בשירות לאומי או צבאי

עמוד 85 – דירות הכשרה לחיים עצמאיים בקהילה

עמוד 86 – פרק 10: תעסוקה

עמוד 86 – החזר הוצאות נסיעה לעבודה

עמוד 86 – סיוע בתעסוקה בשוק הפתוח

עמוד 88 – תעסוקה מוגנת

עמוד 89 – תעסוקה נתמכת

עמוד 89 – מיזמי תעסוקה ייחודיים

עמוד 91 – מרכז שיקומי תעסוקתי לאנשים עם עיוורון ומוגבלות שכלית התפתחותית – מש"ה

עמוד 92 – פרק 11: תרבות, ספורט ופנאי

עמוד 92 – מועדונים חברתיים לבוגרים

עמוד 98 – מועדון חברתי לאנשים עם חירשות ועיוורון

עמוד 98 – אתרי טבע מונגשים

עמוד 98 – ספורט

עמוד 102 – משחקים מונגשים

עמוד 102 – הנגשת הצגות, סרטים ואירועי תרבות

עמוד 103 – ספריות מונגשות

עמוד 105 – פרק 12: דיור

עמוד 105 – בית לחיים לאנשים עם שילוב של חירשות ועיוורון

עמוד 107 – בית לחיים לאנשים עם עיוורון ומוגבלות שכלית התפתחותית – מש"ה

עמוד 109 – פרק 13: עיוורון עם מוגבלות נוספת

עמוד 109 – מוגבלות חושית כפולה: חירשות ועיוורון

עמוד 110 – עיוורון ומוגבלות שכלית התפתחותית – מש"ה

עמוד 110 – עיוורון והנמכה קוגניטיבית גבולית

סוף החוברת