נתוני פעילות – עמותת עלה

נתונים על פעילות העמותה בפרויקטים השונים בשנה האחרונה וגם בראייה רב שנתית