חוברת זכויות – עמותת עלה

פתיח

מדריך זכויות ושירותים לנושאי תעודת עיוור בישראל תשפ"ג – 2023

הערות חשובות

תוכן עניינים