איגרת 8 לציבור – המרכז לעיוור – עמותת עלה

דבר המנהל הכללי / אגרת 8 לציבור

שלום לכל החברים,

כמנהגי אני מבקש לעדכן אתכם בדברים המתרחשים במרכז לעיוור.

קצבת ניידות ודמי ליווי:

במהלך החודשים האחרונים שקדנו על דרכי הפעולה לטיפול באפליה הפסולה בין אוכלוסיית האנשים עם עיוורון לבין נכי הגפיים, לפיה אנו מקבלים דמי ליווי, בסך מקסימאלי של כמעט 1,000 ₪ בחודש, ואילו נכי הגפיים המקבילים לנו, נהנים מקצבת ניידות, שתכליתה זהה, בסך המתקרב לכ 2,500 ₪ בחודש. נועצנו עם בכירי המשפטנים בתחום, ולאחרונה נשלח, ע"י משרד עורכי דין, מהגדולים בישראל, לשרי האוצר והרווחה, מכתב המסביר את העוול ודורש את תיקונו. במידה ולא יינתן, מאת השרים, מענה הולם לצעקתנו, נפנה לבג"צ בדרישה לתיקון העוול, ואנו צופים סיכוי טוב להצלחה של תובענה שכזו. יש לזכור, הצלחתה של הפעולה תלויה גם בכם, כלומר, התגייסותכם לתמיכה במאבק, בין בדרך של השמעת קולנו בצורה אחידה ומפורשת, ובין בדרך של התייצבות "ביום קריאה" למאבק, בבית המשפט העליון וברחובות.

 

קצבת הנכות:

בעקבות מחאות ארגוני הנכים, מונה צוות, בראשות הפרופ' ירון זליכה, לבחון את טענות הארגונים ולהמליץ לממשלה כיצד לפעול. המרכז לעיוור הגיש נייר עמדה לצוות, בה פירט את עמדתנו באשר לקצבת הנכות, העקרונות המנחים באשר להגדלתה וכן, את החשיבות שאנו רואים בהתייחסות מיוחדת לציבור האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה, בהליך קבלת ההחלטות, לנוכח האפלייה רבת השנים אשר משפיעה, הלכה למעשה, על גובה סך הקצבאות שאנו מקבלים. עמדתי על כך שבבוא הוועדה לדון בנושא הקצבה, לא תיזנח עמדתנו, וכי מקומנו לא יהיה שונה מהמקום שכל נכות אחרת זוכה לו, בהקשרים הנוגעים לגובה קצבת הנכות, נהפוך הוא – בשל המצב המיוחד שלנו, על "צוות זליכה" לתת משקל רב לצרכינו המיוחדים.

ב- 22.3.17, קיים הערוץ הראשון משדר מיוחד ובו סדרת כתבות שעסקו בנושא זה. מהמרקע השתקף לעיני הציבור מראה מזעזע, המציג בפני החברה בישראל, את התמונה המלאה אודות מצבם של מקבלי קצבאות הנכות. המשדר ביטא את מצוקתם האמיתית של נכים בישראל, לרבות חברינו מקהילת האנשים עם עיוורון, ואני מאמין, שלמרות המחלוקות בין הארגונים השונים, הנושא יעלה, במלא הכח, לשיח הציבורי. כולי תקווה שהדבר אף יניע, את מקבלי ההחלטות, לפעולה בכיוון הרצוי.

 

מנהל מאוחד לטיפול באנשים עם מוגבלות במשרד הרווחה:

כפי שעדכנתי באגרת הקודמת, מנהל המוגבלויות קורם עור וגידים, דבר שמסכן את זכויותינו בטווח הארוך. אם לא נזכה לטיפול ייחודי ונבדל מרשויות הרווחה, זכויותינו בסכנה!

מצב עניינים בו אין במנהל שכזה התייחסות נבדלת לצרכי האדם עם העיוורון , הנובעים ממגבלתו הייחודית, ימנע פיתוח שירותים חדשים, ואף יפגע, לאורך זמן, בשירותים הקיימים.

 

"השגרירים"

בטקס מרשים, הסתיים קורס להסמכת שגרירים מטעם המרכז לעיוור בישראל. השגרירים החדשים הציגו את הישגיהם בפני קהל של אנשי מקצוע וקרובי משפחה וקיבלו תעודות. תפקידם של השגרירים הוא לייצג את הקהילה, בעזרת הכלים שרכשו, ולהביא בפני הציבור את היכולות והצרכים של אנשים עם עיוורון ולקויות ראייה, בדרך חווייתית וישירה. אני מאחל להם הצלחה רבה בתפקידם ואפעל לשלבם בהסברות בפני קהלים רחבים ומגוונים ככל האפשר.

 

שיתוף פעולה עם הקהילה העסקית:

כזכור, הוזמנתי לייצג את הקהילה ב"שולחן עגול" ביחד עם כל ארגונים הכלכליים בישראל וארגוני חברה אזרחית נוספים. עד כה התקיימו שני מפגשים, ונכנסנו, לאחר דיונים מפרים, לשלב מעשי, בו נתחלק לצוותי חשיבה לקידום סדר יום משותף בנושאי חינוך ותעסוקה, כלכלה וחברה והתוויית דרכי פעולה להשפעה על יוזמות ממשלתיות לקידום מהלכים חברתיים בחברה בישראל. ראויים לציון הנחישות, החזון וההירתמות של כל הגופים המעורבים, לרעיון של הובלה משותפת של שינוי חברתי.

בנוסף, הוקמה ע"י הארגונים הכלכליים מועצה ארצית לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, ונתבקשתי לקחת חלק בעבודתה, ואני עושה זאת, כמובן, בשמחה ומתוך תחושה של שליחות לקידום אינטרסים של קהילתנו.

 

"פרס הנגישות":

לפני מספר ימים נערך הכנס השנתי של עמותת "נגישות" ישראל. בכנס זה, מדי שנה, מוענקים אותות ופרסים, לארגונים ולפרטים, בגין פעילות מקדמת נגישות בישראל. אני גאה לספר, שהשנה, ביחד עם שותפים נוספים, זכה המרכז לעיוור בפרס הנגישות, על פרוייקט הנגשת אירועי תרבות וספורט. במסגרת הפרוייקט מונגשים לציבור העיוורים, באמצעות תיאור קולי, אירועי תרבות (סרטים ומחזות) ואירועי ספורט שונים.

זה המקום להודות לשותפים לפרוייקט זה "הקרן לפיתוח שירותים לנכים של המוסד לביטוח לאומי", "הספרייה המרכזית לעיוורים ובעלי לקויות קריאה" והמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית וכן לד"ר נורית נוי שליוותה אותנו בפרויקט זה.

 

קשר עם הציבור:

במהלך התקופה האחרונה נפגשו חברי וועדת הזכויות עם מספר קבוצות מהקהילה, שהתארגנו ובקשו להציג עמדה, בנושאים שונים. במפגשים עלו, בין היתר, דרישות לפעולה בנושאים שעל סדר היום, כגון – דמי ליווי/קצבת ניידות, התנהלות המרכז לעיוור בנושאים שונים מול גופי הממשל, הערות וביקורת לגבי תפקוד המרכז לעיוור וכן נשמעה דרישה לשיתוף "נציגי ציבור" בדיוני ועדת הזכויות.

ככלל, אני מאד שמח במפגשים שהתקיימו, מכמה סיבות: הדבר מעיד, בראש ובראשונה, על מעורבות ועל אכפתיות של אנשים בנוגע למתרחש בעולמם, ואני מקווה, שגם המבקרים את המרכז, ישכילו לשלב ידיים וכוחות, לקידום עניינים חשובים הנוגעים לכולנו, מתוך הבנה שכוחנו באחדותנו.

בנושא הנוגע לשילוב נציגי ציבור בדיונים בוועדת הזכויות, אף שהנושא מורכב, אני מקבל בברכה את הפנייה, ובימים אלו, נבדקת טיוטת נוהל שהכנתי, שתאפשר שילוב כאמור, במטרה לשתף ולשלב את נציגי הקהילה בנושאים החשובים, בדרך קבלת ההחלטות ובהתנהלות ליישומן.

 

בטרם אסיים, אבקש לברך את כולכם בברכת פסח שמח, לכם ולכל בני ביתכם, בסימן "לשנה הבאה, בני חורין"

 

 

בברכה,

 

נתי ביאליסטוק-כהן, המנהל הכללי