הודעה: תחילת עבודות תשתית להנחת מסילות עבור הרכבת הקלה – קמפוס הר הצופים, ירושלים – עמותת עלה