חברת MSD Tech Labs מעודדת העסקה של בעלי מוגבלויות ואוכלוסיות מוחלשות – עמותת עלה