ישיבה פתוחה לציבור של וועדת הזכויות – עמותת עלה

שלום לכולם,
יו"ר וועדת הזכויות ומנכ"ל המרכז לעיוור בישראל מזמינים את הציבור לקחת חלק בישיבת ועדת זכויות "פתוחה לציבור", שתתקיים ביום שלישי 5.7.2016 בין השעות 15:00 – 17:00 באולם הכנסים, שבקומת הכניסה בבית המרכז לעיוור , רח' דוד חכמי 10 ת"א.
בישיבה זו, בנוסף לחברי הוועדה, תשתתף גם הד"ר אילנה גלייטמן, מנהלת השירות לעיוור .
בוועדת הזכויות יוכנו מספר נושאים לדיון, אולם מטבע הדברים בהיות ישיבת הוועדה פתוחה, תינתן גם לציבור האפשרות להציג נושאים למשתתפים.
אין צורך בהרשמה מראש אולם מי שמבקש להעלות נושאים לדיון מתבקש להעבירם למחלקה לפניות הציבור, בכתובת: 4u@ibcu.org.il ולציין בכותרת: "נושא לוועדת זכויות פתוחה לציבור" .
מאחר שוועדת זכויות עוסקת בעניינים רוחביים הנוגעים לכלל הציבור, הנכם מתבקשים להימנע מלהעביר במסגרת זו פניות פרטניות.
על הפניות להגיע לא יאוחר מיום 26.6.2016 .
אנו מתנצלים מראש, ייתכן ולא כל הפניות יוכלו לקבל מענה במסגרת הדיון.

מצפים לראותכם,
המרכז לעיוור בישראל