השתתפות במחקר אקדמי העוסק בהתמודדות של סטודנטים בעלי מוגבלות – עמותת עלה

שלום,

הנכם מוזמנים להשתתף במחקר אקדמי חדשני העוסק בהתמודדות הלימודית, רגשית וחברתית של סטודנטים ובוגרי התארים השונים עם מוגבלות בהשכלה הגבוהה (לקות למידה ו/או קשב וריכוז, לקויות חושיות, פיזיות, נפשיות) ועמיתיהם.

המחקר נתמך על ידי קרן המחקרים של ביטוח לאומי.

חשוב לנו מאוד שאוכלוסיית האנשים המתמודדים עם לקות ראייה ועיוורון ישתתפו במחקר!

ישנם שני מסלולים להשתתפות במחקר:

  1. מחקר כמותי המיועד לסטודנטים במסגרת שנת הלימודים האחרונה שלהם ואשר במסגרתו מבצע הנחקר שאלון אותו הוא מקבל במייל וכן פגישה עם אחת החוקרות באזור מגוריו או לימודיו לשם העברת מטלה קוגניטיבית ואשר עבורו הוא מקבל 70 ₪ .
  2. מחקר איכותני המיועד לסטודנטים שיסיימו תואר ראשון/שני/שלישי במהלך השנה -שנתיים האחרונות, והוא נערך ע"י ראיון אישי (בן שני מפגשים בני עד שעה) באזור מגורי הנבדק ואשר עבורם הוא מקבל 100 ₪
  •  תינתן עזרה במילוי השאלון ע" שיחה עם עוזרי המחקר ויינתנו הסדרי נגישות נוספים כולל תרגום לשפת הסימנים בהתאם לצורך.

 

להשתתפות אנא שלחו מייל אל:

הילה: hillary707@gmail.com

ענבר: inbar.ahar@gmail.com

עדי: adihag1589@gmail.com