מכרז: תפקיד סמנכ"ל/ית ומנהל/ת החטיבה לביקורת מערכת הביטחון – עמותת עלה

הוועדה לאיתור מועמדים לתפקיד מנהל/ת החטיבה לביקורת מערכת הביטחון

 

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מר מתניהו אנגלמן (רו"ח), מינה ועדה לאיתור מועמדים לתפקיד מנהל/ת החטיבה לביקורת מערכת הביטחון. בראש הוועדה עומד מנכ"ל המשרד – מר ישי וקנין, וחברים בה אלוף (במיל') מר יואב מרדכי, אל"ם (במיל') גב' חנית אגמון ונציגת העובדים גב' רחל דולן (משקיפה).

 

המשרה

שם המשרה: סמנכ"ל/ית ומנהל/ת החטיבה לביקורת מערכת הביטחון

מתח הדרגות: 45 – 46 בדירוג המקצועי של עובדי הביקורת

העסקה: חוזה מיוחד, הסכם אישי

הכפיפות: כפיפות מינהלית ומקצועית למנכ"ל המשרד

מקום העבודה: תל אביב

 

תיאור התפקיד

 • מנהל/ת החטיבה לביקורת מערכת הביטחון הוא חבר/ה בצוות ההנהלה הבכירה של המשרד ושותפ/ה בהתוויית החזון והייעוד של המשרד ובעיצוב האסטרטגיה להגשמתם; שותפ/ה בעיצובם של התרבות הארגונית, ערכי היסוד, הנורמות וכללי האתיקה במשרד; פועל/ת על פי כל דין, וכן על פי הנחיותיהם של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ושל מנכ"ל המשרד.
 • לשאת באחריות הכוללת ובסמכות המקצועית לניהול החטיבה לביקורת מערכת הביטחון המקיימת ביקורת על כלל גופי מערכת הביטחון, ובהם משרד הביטחון, המועצה לביטחון לאומי, רשות החירום הלאומית, צה"ל, קהיליית המודיעין והתעשיות הביטחוניות; לשאת באחריות לניהול הקשר והעבודה עם הגופים המבוקרים וראשיהם בכלל מערכת הביטחון.
 • לשאת באחריות לייזום, לתכנון ולביצוע של תוכנית ביקורת רב-שנתית ושל תוכנית עבודה יחידתית וליישומן בהתאם לאישורם של מבקר המדינה ומנכ"ל המשרד; לשאת באחריות לעבודת הביקורת בחטיבה ולאיכותה וכן להצגת ממצאי הביקורת ומסקנותיה לפני ועדות הכנסת.
 • לשאת באחריות לניהול ולארגון של החטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה, המשמשת מערכת מקצועית הכוללת אגפים ועובדים, ובכלל זה ניהול העובדים בחטיבה, קליטתם, הכוונתם, הדרכתם, חניכתם וטיפוחם בהתאם למדיניות המשרד ולהוראותיו.

 

תנאי הסף

 • להיות בעל/ת תואר אקדמי ראשון ותואר אקדמי שני (תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958).
 • להיות בעל/ת דרגה של לפחות תת-אלוף בשירות בצה"ל או בדרגה מקבילה בגופי קהיליית המודיעין.
 • להיות בעל/ת ניסיון של שבע שנים בתפקיד ניהולי בכיר במערכת ביטחונית או ממלכתית/ציבורית או עסקית גדולה או ניסיון בתפקיד ניהולי בביקורת.

 

כישורים נדרשים

ידע מקצועי וניסיון מקצועי

 • היכרות, ידע והבנה מעמיקה בנוגע לתפיסת הביטחון הלאומי ובנוגע למערכת הביטחון – משרד הביטחון, צה"ל, גופי קהיליית המודיעין וגופים ביטחוניים אחרים.
 • ניסיון מקצועי ויכולת לייצג את המשרד בעבודה מול גופי מערכת הביטחון וקהיליית המודיעין במדינת ישראל ומול הדרגים הבכירים בגופים המבוקרים ובכנסת.
 • ידע והבנה מעמיקה בנושא רשויות שלטוניות וגופים ציבוריים ממלכתיים, לרבות בנושאי המינהל, התקציב, מערכות המידע, הסייבר והטכנולוגיה.
 • ידע והבנה בתחום הביקורת.

ניסיון ניהולי

 • יכולת ניהולית גבוהה מוכחת בניהול מערכות גדולות ומורכבות, כושר מנהיגות ויכולת הנעת צוות עובדים, הכוונתו ופיקוח עליו.
 • יכולת גבוהה להובלה, לביצוע ולתכלול של עבודת ביקורת, עבודת מטה ותהליכים ארגוניים.
 • יכולת ייזום ותכנון, כושר ניתוח, קבלת החלטות וכן חשיבה חדשנית, גמישה ויצירתית.
 • יכולות גבוהה לניהול משברים, לעבודה בתנאי לחץ, לפתרון בעיות ולניהול משא ומתן.

כישורים נוספים

 • יושר, יושרה ואמינות.
 • יחסי אנוש מעולים ותקשורת בין-אישית טובה מאוד.
 • יכולת הצגה והעברת מסרים.
 • כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאוד וידיעת השפה האנגלית.

 

תנאי העסקה העיקריים

 • תקופת הכהונה בתפקיד: המועמד/ת הנבחר/ת יועסק/תועסק לפי חוזה מיוחד, הכולל קציבת כהונה לשבע שנים.
 • הכשר ביטחוני: המשרה מחייבת סיווג ביטחוני ברמה הגבוהה ביותר ועל המועמד/ת הנבחר/ת לעמוד ברמת סיווג זו.
 • תקופת ניסיון: המועמד/ת הנבחר/ת יהיה/תהיה בתקופת ניסיון של שנתיים, שבה תיבחן מידת ההתאמה שלו/ה לתפקיד.
 • רכב: המשרד יספק לעובד/ת רכב צמוד בשל הנסיעות הרבות הנדרשות במסגרת מילוי התפקיד.
 • תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות ובשעות נוספות, והעבודה עשויה להיות כרוכה בנסיעות מחוץ למקום העבודה.
 • המשרד אינו מתחייב לתת סיוע כספי בדיור בשל מעבר למקום מגורים אחר לשם מילוי משרה על פי מכרז.

 

הנחיות הגשת מועמדות

 • המעוניינים להגיש מועמדות למשרה ימלאו את ה"שאלון למועמד לתפקיד מנהל/ת החטיבה לביקורת מערכת הביטחון" הנמצא באתר באמצעות המחשב בלבד (טופס מקוון) בהתאם להוראות המפורטות בשאלון, וישלחו אותו בצירוף כל החומרים הרלוונטיים, סרוקים בקבצים שמורים בפורמט PDF, לכתובת דוא"ל: vaadat_itur@mevaker.gov.il.
 • יש לצרף לשאלון את המסמכים האלה: קורות חיים, תמונה, תעודות ואישורים המעידים על ההשכלה הנדרשת (בעלי תעודות מחוץ לארץ חייבים להמציא תרגום נוטריוני מאושר של התעודות ואישור מהמחלקה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך), וכן אישורים בדבר הניסיון הקודם הדרוש.

 

התאריך האחרון להגשת המועמדות: ט"ו בטבת התשפ"ב, 19 בדצמבר 2021

 

לקבלת הבהרות ניתן לפנות למרכז הוועדה מר בני דודיאן, במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בטלפון 02-6665108.