משרות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות – עמותת עלה

שלום,

מצורפים בזה פרטי משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות:

 

מס' מכרז משרה דירוג משרד מיקום מועד תום הרשמה
50498

 רכז/ת בכיר/ה מחסן

לפרטים נוספים לחצו כאן

001 מינהלי הרשות הארצית לכבאות והצלה ירושלים 16.10.2017
50548

ראש ענף (חופש המידע)

לפרטים נוספים לחצו כאן

001 מינהלי משרד המשפטים ירושלים 19.10.2017

 

מועמדות למכרז זה ולכלל המכרזים הפומביים בשירות המדינה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס המקוונת של נציבות שירות המדינה.

לכניסה למערכת המקוונת לחצו כאן

לקבלת מענה לשאלות ולקבלת מידע, ניתן לפנות למרכז השירות של אגף בכיר בחינות ומכרזים בצ'אט

לכניסה לצ'אט לחצו כאן או במיילnetzivotservice@bynetos.co.il (אין לשלוח קו"ח למייל זה).

 

בברכה,

 

המרכז לעיוור בישראל

רח' דוד חכמי 10, ת.ד. 16643 תל אביב 61166.

טל' 03-7915555, פקס- 5423711- 03. אתר המרכז- www.ibcu.org.il