משרות חדשות בנציבות שירות המדינה – בית דגן – עמותת עלה