משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות – עמותת עלה

שלום,

מצ"ב פרטי משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות:

מס' מכרז

משרה דירוג משרד/ יחידה מיקום מועד תום הרשמה

למי מיועד

55299

עוזר/ת ראשי/ת (אפ"כ וכנ"ר)

למעבר למכרז

לחצו כאן

021 משפטנים משרד המשפטים תל אביב 13.05.2018

מיועדת לאנשים עם מוגבלות

55305

מרכז/ת (מעקב, בקרה ותמיכות)

למעבר למכרז

לחצו כאן

011 מח"ר משרד התקשורת תל אביב 13.05.2018

מיועדת לאנשים עם מוגבלות

55448

עוזר/ת ראשי/ת (משפטי –

מפקח/ת על מקרקעין

למעבר למכרז

לחצו כאן

021 משפטנים משרד המשפטים תל אביב 17.05.2018

מיועדת לאנשים עם מוגבלות

מועמדות למכרז זה ולכלל המכרזים הפומביים בשירות המדינה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס המקוונת של נציבות שירות המדינה.

לכניסה למערכת המקוונת לחצו כאן

לקבלת מענה לשאלות ולקבלת מידע, ניתן לפנות למרכז השירות של אגף בכיר בחינות ומכרזים בצ'אט

לכניסה לצ'אט לחצו כאן או במיילnetzivotservice@bynetos.co.il (אין לשלוח קו"ח למייל זה).

בתודה מראש,

יחידת איתור וגיוס מועמדים

נציבות שירות המדינה